specializované učebny

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Kvalifikovaní učitelé

 CLIL

Metodu Clil (cizí jazyk ve výuce nejazykového předmětu) máme již třetím rokem. Tímto jazykem je angličtina.
V roce 2019/2020 zavádíme také němčinu, a to do předmětu výchova ke zdraví.

Stavba
V novém školním roce přivítá žáky zrenovovaná třída 1. A, dále nová učebna pro výuku výtvarné výchovy a dílna pro výuku české literatury a hudební výchovy. Věříme, že se nové prostory budou žákům líbit.

Pomucky

Zde si můžete prohlédnout seznam pomůcek, které budou zapotřebí v dalším školním roce.

Prázdniny plné odpočinku, dobrodružství a krásného počasí přeje všem ZŠML.

prazdniny