Partnerské školy v zahraničí

Výměnné pobyty v SRN, USA

Cambridgeské zkoušky

Metoda CLIL ve výuce

 

Projekt:
ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL - MODERNIZACE IT UČEBNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE MARTINA LUTHERA, S.R.O.

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je celková modernizace zastaralého vybavení IT učebny v ZŠ Martina Luthera s.r.o. Kromě IT vybavení bude do učebny pořízen i nábytek. V nově modernizovaných prostorách bude probíhat výuka předmětů ICT, Anglický a Německý jazyk. Součástí projektu je zároveň úprava venkovního prostranství školy, v rámci kterého dojde k vysázení travního porostu, výsadbě vzrostlých stromů a keřů, pořízení dřevěných truhlíků a venkovních laviček.

Vážení rodiče, milí žáci
WebEx se stává jakýmsi prostředníkem v kontaktu mezi učiteli a žáky na naší škole.
Obrazový návod k připojení je uveden na Gdisku, hned pod přehledem domácího procvičování.
Videomítinky mají svůj rozvrh, který se nachází také na Gdisku (pod návodem k připojení) spolu s odkazy na jednotlivé vyučující.
Prostřednictvím těchto odkazů se žáci k mítinku připojují.
Tato spojení mají především vysvětlující/konzultační povahu, nemohou tak nahrazovat plnohodnotnou výuku v prostředí školy, ale jsou doplňkem k zadaným úkolům, k samostatné práci žáka a ke společné práci dítěte s rodičem v domácím prostředí.
Děkujeme.

 

 

Vážení rodiče, milí žáci,
informujeme Vás o přijetí krizového opatření vlády, podle kterého se ZŠML až do odvolání uzavírá. Ke stejnému kroku jsme přistoupili také u MŠK.
Informace sledujte na webu školy, ve sdělovacích prostředcích a přes systém ŠKOLAONLINE, kam Vám bude zaslán odkaz do databáze domácího procvičování.
Žáci mají možnost si své školní pomůcky vyzvednout ve škole v čase 9.00-12.00 hod.

V případě žádosti o ošetřovné se řiďte těmito informacemi.

Děkujeme.

 

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.