Partnerské školy v zahraničí

iPad jako pomocník ve výuce

Angličtina a němčina

Kvalifikovaní učitelé

Ve středu 13. listopadu se žákům školy poprvé otevřou dveře čtenářské dílny, kterou jsme tři měsíce vytvářeli. Řada z vás finančně přispěla při akci Luteránské dvorky. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami.

CD pano 1

CD pano 2

 

Aktivy

První setkání s rodiči žáků v letošním školním roce proběhne podle následujícího rozpisu.

 

Začal v lednu kontrolou ze strany ČŠI a v jeho závěru nás dnes navštívili pracovníci hygienické stanice.
V obou případech můžeme říct, že školu máme v pořádku jak po stránce výuky, tak po stránce čistého vzduchu.

V rámci výuky TV mají žáci osmého ročníku možnost navštěvovat pravidelné zdokonalovací kurzy plavání. V bazénu na Slovanech netrénujeme jen techniku jednotlivých plaveckých způsobů, ale užijeme si i spoustu zábavy na vodních atrakcích.

“Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: divadla, knihovny, muzea jsou tolik co akvadukty.” Claudio Abbado (italský dirigent)
I v letošním roce se naše škola zapojila do Klubu mladého diváka. Opět máme 70 předplatitelů. Jsme rádi, že je o kulturu mezi žáky zájem a že navíc máme možnost navštěvovat před premiérami páteční generální zkoušky.

Pro větší přehlednost a orientaci ve zkouškách Cambridge jsme pro vás ve spolupráci s JŠ Eufrat vytvořili informační panely k těmto typům zkoušek.
Věříme, že se budou líbit.

mBot 1

Učebny ICT jsou nově vybaveny digitálními technologiemi a roboty. Ve vyučovacích blocích se budeme zabývat problematikou spojenou s mechanikou, elektronikou a softwarem. To žákům poskytuje dobrý základ logického myšlení a konstruktivní logiky, zlepšuje schopnost žáků analyzovat, hledat strategie řešení problémů, vede k přesnějšímu vyjadřování myšlenek a postupů. Roboti jsou zařazovány také do hodin ostatních předmětů na 1. i 2. stupni k praktickému využívání získaných znalostí a dovedností.